Pilootproject tolkuren

25.05.2021

Hernieuwde samenwerking met Dovensport Vlaanderen

Samen met Dovensport Vlaanderen hebben we in 2020 een proefproject getest voor het inzetten van Tolken Vlaamse Gebarentaal in de sport. We willen meer doven en slechthorenden aanzetten te sporten en hun inclusie in sport verder ondersteunen.

Training met doventolk

Sporttraining met een tolk Vlaamse Gebarentaal. Trainer (links), tolk (rechts).

De inzet van tolken Vlaamse Gebarentaal voor meerdere deelnemers en lesgevers werd in 2020 ingepland in onder meer de sportdag van Belgian Deaf Committee (BDC), de Vlaamse Dovensportdag, zomersportkamp Sign-In en als ondersteuning van sportclubs in Wuustwezel en Bocholt.

Corona besliste om roet in het eten te gooien. Toch leverde het succes van initiatieven die wel doorgingen de eerste ervaringen met de inzet van tolken Vlaamse Gebarentaal op:

  • De nood bestaat om in groep tolken Vlaamse Gebarentaal te ondersteunen.
  • We bekijken de mogelijkheid om ook tolken in welzijn en onderwijs in te zetten.
  • Zo'n uitbreiding zorgt wel voor meer administratief werk en treedt buiten het werkingsgebied van Dovensport Vlaanderen.

Vanuit deze lessen hebben we onze samenwerkingsovereenkomst met Dovensport Vlaanderen hernieuwd en bekijken we hoe we elkaar in de toekomst verder kunnen versterken. Met de doelgroep doven en slechthorenden willen we de noden en behoeften verder in kaart brengen om een aangepast aanbod te ondersteunen.

Training met doventolk

Door het inzetten van tolken Vlaamse Gebarentaal bij sporttrainingen in groep, kunnen meer doven en slechthorenden hun favoriete sport beoefenen.

  • Enerzijds ondersteunt G-Sport Vlaanderen om met vrijwilligers de administratieve last haalbaar te houden.
  • Anderzijds wordt de ondersteuning uitgebreid. Door de bredere verspreiding en populariteit van het aanbod komt de noodzaak des te meer naar boven.
  • De ondersteuning vanuit G-sport Vlaanderen en Dovensport Vlaanderen gaat uit naar groepssessies en de inzet van Tolken Vlaamse Gebarentaal hierbinnen. Het betreft hier geen individuele ondersteuning.

Heb jij ook ideeën voor of vragen bij de inzet van tolken Vlaamse Gebarentaal in de sport? Neem een kijkje op de website van Dovensport Vlaanderen voor hun aanbod. En bekijk hier de oproep hoe je een aanvraag kan doen voor tolkuren.

Ook bij ons kan je natuurlijk terecht voor vragen en suggesties: info@gsportvlaanderen.be