Decretale taken

 G-sport Vlaanderen vzw voert volgende decretaal bepaalde opdrachten uit:

 

  1. Aanspreekpunt zijn voor alle betrokken G-sportactoren in Vlaanderen en hen ondersteunen via een doorgedreven samenwerking.
  2. Loketfunctie uitvoeren over G-sportlandschap.
  3. Kenniscentrum zijn over thema’s relevant voor G-sport.
  4. De brede bevolking sensibiliseren over G-sport.
  5. G-sporters toeleiden en activeren door transversaal samen te werken en met het maatschappelijke middenveld te netwerken.
  6. Een samenwerkingsprotocol sluiten met de gesubsidieerde unisportfederatie G-sport.
  7. Aanspreekpunt uitbouwen, structureren en beheren om alle opdrachten kwaliteitsvol uit te voeren.

 

"Met aansprekende boodschappen op de juiste toon willen we het grote publiek aanspreken om G-sport meer kansen te geven."

G-sport Vlaanderen team