Naar een toegankelijk fietsbeleid in Vlaanderen

Hoe kan het beleid in Vlaanderen komen tot meer fietsgebruik en -comfort voor de G-fietser?

G-sport Vlaanderen deed onderzoek en lichtte het beleidskader door voor fietsnetwerken in Vlaanderen. We brachten de knelpunten van de G-fietser in kaart, screenden het beleid en gingen in gesprek met partners uit het mobiliteitslandschap. De verbetervoorstellen die hieruit zijn voortgekomen werden verwerkt tot adviezen.

Het onderzoeksrapport geeft een leidraad met overzicht van de vijf belangrijkste adviezen per beleidsniveau: voor de beleidsmaker, de ontwerper, de wegbeheerder en de toegankelijkheid van de omgeving. Een leidraad die toont wat nodig is opdat fietsen in Vlaanderen een inclusief verhaal wordt.