App toegankelijkheid sportinfrastructuur
05 juli 2019

Analyse naar de behoefte van een app rond toegankelijkheid van sportinfrastructuur

Uit een grootschalig onderzoek in opdracht van G-sport Vlaanderen vzw blijken zwemmen en fitness de top 5 favoriete G-sporten in Vlaanderen en Brussels-Hoofdstedelijk gewest.

In opdracht van G-sport Vlaanderen vzw en met de steun van Sport Vlaanderen hebben de Onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid en Onderzoeksgroep Aangepaste Bewegingsactiviteiten & Psychomotorische Revalidatie van de KU Leuven in 2017 een onderzoek uitgevoerd naar de actieve beoefening van sport door personen met een beperking in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG). 

In opvolging van dit resultaat onderzochten G-sport Vlaanderen vzw en de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen hoe enerzijds fitnesscentra mits kleine tips & tricks toegankelijker kunnen zijn voor de fitnesser met een beperking. Anderzijds in welke mate de behoefte van de G-fitnesser bestaat naar informatie rond toegankelijkheid van zijn fitnesscentrum. Met de ontwikkeling van een app voor en door G-sporters wenst G-sport Vlaanderen vzw de G-sporter in staat te stellen informatie te geven en ontvangen over de mate van toegankelijkheid van een fitnesscentrum. De toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van een score op de 8 B’s (bereikbaarheid, bruikbaarheid, begrijpbaarheid, betaalbaarheid, bekendheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, begrip). Voor deze structuur liet G-Sport Vlaanderen zich inspireren op de B’s van toegankelijkheid van het ZOC-.. . G-Sport Vlaanderen ging in overleg met ervaringsdeskundigen uit de verschillende doelgroepen. Studenten Sportmanagement en Sportbeleid van de KU Leuven en G-sport Vlaanderen vzw gingen dmv een kwantitatief onderzoek de behoefte na voor de ontwikkeling van deze app onder de G-sporters zelf.
Er werden bijna 300 enquêtes ingevuld. Uit deze resultaten kunnen we concluderen dat 70% van de G-sporters momenteel nood heeft aan informatie over toegankelijkheid en niet weet waar die deze kan vinden. Bijna alle personen die deze app wensen, zijn ook bereid de toegankelijkheid van sportaccommodatie te beoordelen en de app zelf up-to-date te houden.

Samenvatting behoefte analyse app
Deel dit artikel: