Onderzoek subsidies

Hoe gebeurt de financiële ondersteuning van G-sportclubs in andere landen?

G-sport Vlaanderen voerde in opdracht van Sport Vlaanderen een literatuuronderzoek uit over dit thema. We zoomen in op de situatie in Vlaanderen en maken de vergelijking met twee toonaangevende sportlanden, namelijk Nederland en Canada.

 

Centrale vragen
  • Hoe organiseren Nederland en Canada de financiële ondersteuning van G-sportclubs?
  • Welke vorm van financiële ondersteuning passen beide landen toe?
  • Wat zijn in Nederland en Canada de doelstellingen voor de financiële ondersteuning van G-sportclubs?

 

Uit deze studie wordt duidelijk dat in het beleid voor de financiële ondersteuning van G-sportclubs twee aspecten centraal moeten staan: sportparticipatie van personen met een beperking verhogen en sociale inclusie stimuleren.

 

Voornaamste besluiten
  • vraaggericht werken kan een subsidiebeleid meer waarde geven;
  • zowel cofinanciering als lokaal draagvlak winnen aan belang;
  • onderzoek naar de opvolging en evaluatie van de huidige financieringsvormen is nodig;
  • alternatieve financieringsvormen verdienen een plaats in de toekomst.