Onze partner Parantee-Psylos

Parantee-Psylos vzw is de Vlaamse sportfederatie voor personen met een beperking of kwetsbaarheid die G-sportclubs en reguliere federaties ondersteunt en de Vlaamse topsporters begeleidt.

Parantee-Psylos creëert kansen zodat alle personen met een beperking volgens hun eigen behoeften, mogelijkheden en ambities op een gezonde en kwaliteitsvolle manier aan sport en beweging kunnen doen.

Parantee-Psylos ondersteunt sportclubs en andere sportfederaties die zich op een competitieve of recreatieve manier richten naar mensen met een beperking of kwetsbaarheid. Ook begeleidt Parantee-Psylos topsporters met een beperking op maat. In de toekomst zullen G-sport Vlaanderen en Parantee-Psylos de banden hechter aanhalen en tot één organisatie samensmelten.

 

Wist je dat G-sport Vlaanderen en Parantee-Psylos, de twee grootste organisaties voor sporters met een beperking in Vlaanderen, in 2022 zullen fusioneren

Door onze krachten te bundelen, zetten we een grote stap voorwaarts. Samen kunnen we meer sportieve kansen creëren voor alle Vlamingen met een beperking, kwetsbaarheid of een chronische aandoening die vandaag nog niet aan sport kunnen doen.