Vervolgonderzoek mobiliteit

Wat is het knelpunt van de ervaringsdeskundigen (personen met een beperking) achter de stelling ‘Ik ben afhankelijk van anderen om er te geraken’ en wat zijn hiervoor mogelijke oplossingen? 

Als vervolg op de nulmeting, werd in 2019 een onderzoek uitgevoerd door IMOB in opdracht van G-sport Vlaanderen. Hierin wordt weergegeven wat de mobiliteitsdrempels van verschillende types van personen met een beperking in Vlaanderen zijn, de hulpmiddelen die ze momenteel gebruiken om wèl op de sportlocatie te geraken, en welke randvoorwaarden nodig zijn om de drempels weg te werken.